Katastrof om kårobligatoriet försvinner

Han berättar att förslaget kommer att ge studentkårerna 100 kr per helårsstudent och år för att finansiera studentinflytandet.

– För oss innebär det minskade intäkter med 85 procent. En katastrof!

Idag behöver Studentkåren i Borås 720 kr per helårsstudent och år för att finansiera studentinflytandet. Alla betalar kåravgift eftersom det är obligatoriskt att vara med i studentkåren, men detta vill regeringen ändra på. Man anser att ingen ska tvingas att vara med i studentkåren.

Viktig fråga

Lars Hedegård har väntat på förslaget som innebär kårobligatoriets avskaffande och har gått i spetsen för kritiken av propositionen. I ett pressmeddelande från Studentkåren i Borås berättar man att kåren organiserar ca 250 olika platser i över 80 olika beredande och beslutande organ enbart vid Högskolan i Borås. Ett arbete som överstiger 23 000 arbetstimmar eller 13 heltidstjänster.

– Att organisera en så omfattande verksamhet kostar pengar. Idag utgörs finansieringen till 100 procent av kåravgifter.

Han berättar att för att bibehålla dagens nivå av studentinflytande innebär förslaget ökade kostnader för staten med 30 Mkr, ökade kostnader för Högskolan i Borås med minst 2,2 Mkr för att ersätta Studentkåren i Borås intäktsbortfall om ca 3,5 Mkr.

– Lejonborgs förslag innebär att det organiserade studentinflytandet havererar, staten och lärosätet får ökade kostnader och det svenska systemet med studenter som medaktörer inom högre utbildning går i graven.

Lars Hedegård tycker att det hela är en principfråga om det ska kallas förening eller inte och han har en annan lösning.

– Ta bort det här med föreningar och medlemmar. Gör om kåren till en stiftelse, säger han.

Uppvaktning och workshop

Nu kommer Studentkåren i Borås att via sin verksamhetsberättelse presentera för alla riksdagsledamöter om vad man gör med kåravgifterna.

– Vi kommer att uppvakta politiker, främst våra egna ledamöter från Sjuhäradsbygden.

Den 23-24 mars kommer en workshop att hållas i Borås som heter ”Så räddar vi studenternas inflytande”. Studentkåren i Borås arrangerar den tillsammans med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer.