Kunskapsutbyte mellan mentorer och studenter

På fredag förmiddag fanns mentorerna på plats från bibliotek från bland annat Partille, Uddevalla och Stockholm. Dagen började med en introduktion av Ingamay Larsson, adjunkt på Institutionen för pedagogik, om vad mentorskapet innebär för mentorerna. Efteråt följde en diskussion om mentorskapets upplägg och genomförande, varefter dagen avslutades med att studenterna träffade mentorerna.

– Studenterna gör upp mål för vad de vill få ut under första träffen och visioner på vad de vill få ut av hela mentorskapet. Samtidigt lär de känna sina mentorer och kan börja planera sina framtida träffar, berättar Ingrid Johansson.

Delaktighet

För att ge studenterna en inblick i den framtida professionen och förstärka deras förhållande till företrädare för olika biblioteksverksamheter engagerade Ingrid Johansson och Margareta Lundberg-Rodin – adjunkt respektive prefekt på Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) – mentorer från yrkesverksamheten. Mentorskapet går ut på att studenterna ska ha en professionell kontakt, som de kan vända sig till vid frågor och reflektioner. Mentorerna och studenterna är delaktiga i kunskapsutbyte och kvalitetsarbete mellan utbildning/forskning och profession på BHS.

Under tre terminer ska det frivilliga mentorskapet pågå och många studenter på bibliotekarieprogrammet har visat stort intresse. Omkring 50 studenter närvarade på fredagen och två av dem uttrycker vad de tycker om mentorskapet.

– Det är det här med att vi inte har en praktik. Genom mentorskapet får vi en bättre bild över hur det fungerar på ett bibliotek, säger Gustav Andersson, bibliotekariestudent.

– Det ger oss en inblick i verkligheten och det är bra med kontakt i lång period då arbetsmarknaden ständigt förändras, fortsätter Amanda Glimstedt, även hon bibliotekariestudent.

Gustav Anderssons och Amanda Glimstedts mentorer var på plats och hade stora förväntningar på mentorskapet och de kommande träffarna.

– Mentorskapet är nyttigt och bra. Det är bra att få in professionen i högskolan på detta vis och vi har efterlyst detta förut, menar Annika Sverrung mentor från Chalmers bibliotek. Det är roligt med unga människor, som ifrågasätter varför man arbetar eller tänker på ett visst sätt. Det är nyttigt för oss att få ett nytt perspektiv och att bli ifrågasatta, fortsätter Annika Sverrung.

– Det ska även bli roligt att lära känna fyra blivande bibliotekarier och kanske framtida kollegor, tillägger Annelie Janred, en andra mentor från Chalmers bibliotek.