Ofullständiga förslag för THS-flytt

Kvar i befintliga lokaler, flytt, ombyggnad, nybygge eller en kombination av dessa. Det är det som ska övervägas.
– Förslagen är i så preliminär form att de kräver en längre analys och också kompletteringar innan ställning i frågan kan tas, menar förvaltningschefen Karin Cardell.

Förslaget från den nuvarande hyresvärden Borås stad/IBAB går i grova drag ut på att Textilhögskolans verksamhet blir kvar i nuvarande lokaler i kombination med nya ytor då Protekos lokaler övertas. Men Textilhögskolans önskan om en närmare lokalisering med övriga högskolans verksamhet uppfylls inte genom denna lösning. Därför ska det analyseras om det är möjligt att flytta verksamheten närmare högskolans övriga lokaler i Balder och på Sandgärdet.
– Styrande för om Textilhögskolan kan flytta är såväl verksamhetsaspekter samt kostnadsfrågan, säger Karin Cardell.

Specialbygge flyttar på IDA

Textilhögskolans verksamhet flyttar till Sandgärdet där Akademiska hus föreslår att det befintliga huset för Institutionen för Data- och Affärsvetenskap (IDA) på Sandgärdet istället nyttjas för Textilhögskolans behov. Det skulle också kombineras med ett helt nytt hus för Textilhögskolans laborativa verksamhet. För IDA:s verksamhet föreslår Akademiska hus en nybyggnation i Balder/Sandgärdet.
– Specialbyggda lokaler kan generellt bättre uppfylla kraven i lokalprogrammet, säger högskolans fastighetschef Lennart Malmerfors. Ett samlat campus med små avstånd kan bättre nyttja högskolans totala lokalkapacitet. Samtidigt som nybyggda lokaler är en dyr lösning.

Det tredje förslaget kommer från fastighetsägaren Kanico och skulle innebära att Textilhögskolan flyttar in i delar av gamla industrilokaler på Simonsland.
– Lokalerna ligger rätt nära högskolan även om järnvägen går emellan vilket förstås inte är bra, konstaterar Lennart Malmerfors.

Inte jämförbara förslag

I det initiala arbetat med att analysera lokalförslagen deltar prefekten vid Textilhögskolan, Erik Bresky, tillsammans med Lennart Malmerfors och Karin Cardell. Gruppen har konstaterat att förslagen är i sådan preliminär form att fortsatt kommunikation krävs med fastighetsägarna innan alternativen är jämförbara. I nära tid engageras också en konsult för att detaljerat gå igenom fastighetsägarnas förslag i relation till det som är Textilhögskolans krav.
– En översiktlig bedömning är att inget av förslagen helt uppfyller våra krav och önskemål, säger Karin Cardell och tillägger att under våren sker dessutom en fördjupad kostnadsanalys.
– Det är en viktig del av det totala beslutsunderlaget.