Prisad konstnär föreläser i Borås

- Catafalque är en skapelse av världsklass. Dess permanenta lokalisering till Borås är ett av många exempel på att staden har etablerat en framträdande plats på konst- och kulturkartan. Föreläsningen blir ett fint tillfälle för en bred publik att möta personen Sean Henry och stifta närmare bekantskap med hans konst och de synsätt som ligger nerlagda i denna, säger chefen för Borås konstmuseum Hasse Persson.

Sean Henrys föreläsning äger rum med anledning av Paul Frankenius och Joakim Hedins donation av Catafalque till Borås stad. Catafalque placerades utanför Högskolan i Borås bibliotek som en del av den internationella skulpturfestival som arrangerades i Borås 2008. Platsen hade särskilt valts ut av Sean Henry. Från många håll fanns det en önskan om att göra lokaliseringen permanent. 

- Catafalque är som gjord för att vila på vårt campusområde. Skulpturen har på kort tid blivit en omistlig del av både högskole- och stadsmiljön, säger rektor Lena Nordholm. Hon framhåller att överlämningsceremonin och arrangemanget av Sean Henrys föreläsning är ett uttryck för en ömsesidig vilja från Högskolan i Borås och kulturlivet om ett närmare samarbete med varandra.

Föreläsningen och ceremonin är ett samarrangemang mellan Högskolan i Borås och Kulturnämnden i Borås stad.

Sean Henrys föreläsning:

Datum: Torsdagen den 5 februari
Tid: 18.00
Plats: Högskolan i Borås, sal M 204

Överlämningsceremonin äger rum kl. 16.00 vid Catafalque.

För mer information om Sean Henry se här.