Ren poesi mitt bland böckerna

Helt tysta poserar de mitt bland bokhyllorna. Bibliotekets besökare tittar upp från boken eller dataskärmen. Många ler och viskar uppskattande ”Har du sett?”.

– Det är roligt att de använder våra lokaler på ett alternativt sätt, säger bibliotekarien Svante Kristensson.

Installationen är en del i ett konstnärligt utvecklingsarbete om 15 högskolepoäng för sistaårsstudenterna på modedesignutbildningen. Under den här tiden har de fått tid för analys och reflektion inför kommande examensarbetet. Kreationerna som visas är ett axplock av de kommande idéerna som studenterna kommer att arbeta vidare med. Flera av modestudenterna valde att själva gå som modell i visningen plus att de tog in tre studenter från Konstskolan i Göteborg.

– Nu blir ni en aktiv del av visningen och konstverket, peppar konstnären Anna Carlsson precis innan föreställningens start. Hon har tagits in i kursen för att ge professionella råd till studenterna och uppskattar bibliotekets miljö.
– Det händer något i rummet i mötet mellan konst och arkitektur. Installationen ger också en fantastisk erfarenhet till modedesignstudenterna. De får en vision om hur de kan visa sina kläder.

Annakajsa Wahlstedt Russel är organisatör för performancen och kursansvarig för det konstnärliga utvecklingsarbetet.

Folkloreinspirerat av Karin Bäckström.

Stillsam utblick. Bibliotekets arkitektur med luft och rymd passar perfekt för mänskliga konstverk. Emma Joelsson ställer kontraster mot varandra. Inspirationen av luftskepp märks också.

Petra Bäckström står bakom denna kreation. Siluetter, former, ljus möter mörker i en air av dystopi.