Sean Henry överlämnar Catafalque

Catafalque placerades utanför Högskolan i Borås bibliotek som en del av den internationella skulpturfestival som arrangerades i Borås 2008. Platsen hade särskilt valts ut av Sean Henry. Från många håll fanns det en önskan om att göra lokaliseringen permanent.

Den internationellt uppmärksammade engelske konstnären Sean Henry, tillsammans med donatorerna Paul Frankenius och Joakim Hedin fanns på Högskolan i Borås. Alla uttryckte platsens betydelse för skulpturen och överlämnade den stolt.– Jag är väldigt glad över att skulpturen får stå här vid Högskolan i Borås. Högskolans byggnader bildar en kvadrat i vilken jag tycker att skulpturen passar in i. Det ger en bra känsla, sade konstnären Sean Henry.

– Catafalque är en bra förebild för alla studenter som går på högskolan. Han tittar upp mot himmelen vilket många glömmer att göra nuförtiden, fortsatte han.

En föreläsning av konstnären ägde rum på kvällen med ett femtiotal personer som publik. Föreläsningen var ett tillfälle för intresserade att möta Sean Henry och bekanta sig med hans konst och hans tankesätt bakom denna.