Spikning! Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan

Familj, vänner och kollegor fanns på plats när avhandlingen ”Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan” symboliskt spikades upp på trädstammen utanför Högskolan i Borås bibliotek.

Anita har i sitt arbete under 6 års tid studerat hur lärare, läroböcker och nationella prov tolkat sitt uppdrag till att göra gymnasieelever till kritiska läsare. Hon har genom intervjuer och granskning av texter jämfört hur de yrkesförberedande programmen blivit undervisade i kritisk läsning gentemot de studieförberedande. En intressant iakttagelse är att de yrkesförberedande programmen ofta fått en mer identifikationsskapande undervisning medan de studieförberedande fått en mer distanserad.

Närmast väntar disputation den 27:e februari på Pedagogen vid Göteborgs Universitet och därefter återgår Anita till sin tjänst som lektor på Högskolan i Borås.