Tveksam till kårobligatoriets avskaffande

– Den nuvarande ordningen fungerar väl. Jag kan dock förstå regeringens motvilja inför ett obligatorium, men nu ersätter man det obligatoriska medlemskapet i studentkåren med ett skattefinansierat bidragssystem. Det är en annan form av obligatorium. Det tänkta bidraget ger dock inte alls samma förutsättningar för studentinflytande. Det bekymrar mig.

Björn Brorström fortsätter:

– Jag vill understryka att en stark studentkår utför ett viktigt bidrag till högskolans utveckling och kvalitet.

– Studentkåren organiserar studenterna, så att de kan vara representerade i våra beslutade organ. Kåren utser, utbildar och organiserar bland annat 150 studentföreträdare i 40 olika organ inom högskolan. Utan en fungerande kår kommer vi att få problem med att organisera studentinflytandet vilket i sin tur påverkar hela vårt kvalitetsarbete.

– En utredning av konsekvenserna av det föreslagna snabba avskaffandet av obligatoriet bör genomföras innan riksdagen fattar beslut, avslutar prorektor Björn Brorström