450 000 till Sidaprojekt i Sydafrika

Projektet syftar till att genom modellering förbättra metoderna vid utvinning av metaller ur malmrester.

- Den teknik som används idag för att vaska fram värdefulla metaller kräver mycket kemikalier och man vet inte riktigt vilka kemikalier som lämpar sig bäst. Idag prövar man sig inom industrin fram experimentellt. Med modellering vill vi försöka förstå varför vissa kemikalier lämpar sig bättre än andra. Man kan med modellering testa vilka kemikalier som bäst knyter till sig metaller av olika slag. Då skulle man kunna undvika onödigt stor kemikaliehantering och onödigt tidskrävande experimentell process. Inte minst skulle man kunna undvika onödiga utsläpp av kemikalier, förklarar Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi på Ingenjörshögskolan.

Lär sig modellering i Borås

Sidaprojektet genomförs i samarbete med Tshwane University of Technology (tidigare University of Pretoria). Avsikten är att en eller ett par doktorander från Sydafrika ska anställas. Dessa kommer att få lära sig beräkningsmetoder och modellering på Högskolan i Borås, medan den experimentella delen genomförs på universitetet i Sydafrika.

Projektdeltagare förutom Kim Bolton är Peter Ahlström, lärare och docent, Ingenjörshögskolan, samt Henry Kasaini, professor på Tshwane University of Technology.