Efter nervös väntan bär det av mot forskarstudier i Kanada

Pradeep Kumar Thalla, 26 år, kom till Högskolan i Borås 2006 för studera på en magisterutbildning. Nu fortsätter hans forskarkarriär på Quebec Universities i Kanada.

Innan han kom till Sverige från Indien för att studera hade han hunnit jobba ett par år på ett forskningsinstitut och han hade redan bestämt sig för att fortsätta studera något inom medicinsk eller farmaceutisk inriktning.

- När jag jobbade på forskningsinstitutet blev jag inspirerad av den framskjutna forskningen inom bioteknik. Jag visste också att Sverige hade framstående forskning inom detta område. Jag har alltid drömt om att forska, säger han.

Pradeep Kumar Thalla kom in på en magisterutbildning i kemiteknik med inriktning mot tillämpad bioteknik på Högskolan i Borås. Målet var att sedan ta sig vidare till en doktorandplats någonstans i Europa, men istället blev det alltså Kanada.

Studerade guldnanopartiklar

Examensarbetet gjorde han på företaget IMEGO, Institute of Micro Electronics i Göteborg, där han deltog i ett projekt med att ta fram teknik för att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium.

- Institutet i Göteborg fokuserar på biosensorer och min del i arbetet var att studera biokemiska reaktioner hos guldnanopartiklar och undersöka möjligheterna att använda dessa partiklar för att utveckla biosensorer. Jag studerade förändringar i de optiska egenskaperna hos guldnanopartiklarna efter att prostataspecifikt antigen har fäst sig vid partiklarna och hur dessa förändringar kan användas för att tillverka biosensorer. Om förändringarna kan kontrolleras kan man använda guldnanopartiklar till biosensorer, förklarar han.

- Där jobbar man med biosensorer och min del var att studera biokemiska reaktioner hos guldnanopartiklar. Jag studerade förändringar hos partiklarna och hur dessa kan användas. Om de går att kontrollera kan man använda dem i biosensorer, berättar Pradeep.

Vad tänker du om forskarstudierna i Kanada?

-Jag är jätteglad, även om jag från början hade hoppats på att få möjlighet att bli doktorand någonstans i Europa. Jag är också oerhört tacksam för allt stöd och uppmuntran jag har fått av lärarna på Ingenjörshögskolan.

Och tiden i Borås?

- Jag tycker mycket om Borås. Jag tycker också att studiemöjligheterna här i Borås är bra för internationella studenter, inte bar för att studierna har varit gratis utan också för att kurserna är mycket avancerade.

Hur ser framtiden ut?

- Nu ska jag till Kanada i åtminstone tre år. Längre in i framtiden skulle jag vilja starta ett forskningslaboratorium i Indien.