Färgstark Utställning

Det är en grupp elever från Instutionen för pedagogiks specialisering Bild, som visar upp hur de vill verka och arbeta som pedagoger. Eleverna har fått i uppgift att med hjälp av olika typer av uttrycksformer såsom dans, rörelse och rytmik, visa hur man kan lära ut ämnen på ett annat sätt än det tradionella. De vill att eleverna upplever uttryck och känslor när de tar till sig kunskaper och på så sätt ökar sitt intresse till att ta del av samhällets kulturutbud.

Fler bilder hittar du i Galleriet »