Förstå samtiden – Gå på Filosoficaféet

Filosoficaféet är en föreläsnings- och diskussionsserie som startade vid Högskolan i Borås hösten 2000 och sen dess har en rad olika teman hunnit avhandlas. I höstas diskuterades den mänskliga naturen. I vår ligger fokus på vår samtid.
– Vi lever idag i ett komplext samhälle där allt förändras oerhört snabbt. Att förstå hur allt hänger samman är en stor fråga, säger Monica Hammarnäs ansvarig för Filosoficaféet.

Kan samtid påverkas? I så fall hur? Vad har konsten för roll i det hela? Och kan man i framtiden förstå vår samtid?
Det populära evenemanget Filosoficaféet avser alltid att fokusera på en rad tänkare som utvecklat svar på allt från det moderna samhällets utmaningar, demokratins öde, teknologins möjligheter och risker till solidaritetens framtid, politikens plats och etikens fordringar.
– Med vårens Filosoficaféer vill vi belysa och lyfta fram frågor och tankar, som påverkar vår existens, berättar Monica Hammarnäs.

Vårens första Filosoficafé är ”Det förflutnas frånvaro” där Thomas Karlsohn, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria tar upp hermeneutiska tankar kring relationen mellan historia och samtid. Filosoficaféet börjar ikväll kl.18.00 i Sandgärdets sal M204 på Högskolan i Borås. Varken anmälan eller entréavgift krävs.

För mer information:
Monica Hammarnäs
tfn. 033-435 41 11
E-post: monica.hammarnas@hb.se