Framtida kinautbyte i sikte

Tisdagen den 20 januari anlände chefen för rekrytering, Chen Qilin från Northeastern University China i Borås. Väl på campusområdet välkomnades han varmt av högskolans rektor Lena Nordholm. Under det två dagar långa besöket hoppades han bland annat få en inblick i högskolans utbud av studier och studentliv då det för det kinesiska universitetet finns förhoppningar om framtida utbyte.

– Svenska studenter kan genom studier i Kina först och främst lära sig kinesiska och vara med i akademiska aktiviteter. De kan också, med vår vägledning, åka runt till andra universitet i Kina. De kan dessutom se fram emot framtida jobb i Kina eftersom vårt universitet är välkänt, säger Chen Qilin.

Syftet bakom besöken på svenska universitet är kopplat till bra utbildningar och bra resultat, vilka kan erbjuda en möjlighet till utväxling av idéer och kunskap för båda parterna.

– God teknik finns på alla svenska universitet. Svenska högskolor har också många stipendier och utbytesstudenter. Dessutom har det nationella systemet i Sverige ett bra stöd från staten vilket ger en bra utbildning till alla studerande, fortsätter Chen Qilin.

Besöken omfattade ett studiebesök på Textilhögskolan, institutionen för data- och affärsvetenskap, Bibliotek och läranderesurser och institutionen Ingenjörshögskolan och avslutades med en rundtur i deras laboratorier.