Hallå där…

I det Levande biblioteket är det människor som lånas ut för en halvtimmes långa samtal, ofta över en kopp kaffe. De människor som uppträder i egenskap av Levande böcker representerar en samhällsgrupp som ofta utsätts för fördomar, baserade på till exempel fysiska, sociala, sexuella, religiösa eller etniska tillhörigheter.
– Syftet med det Levande biblioteket som funnits sedan 2000, är att bekämpa just fördomar och värna om de mänskliga rättigheterna, förklarar Karin Tedenbrant, f.d. magisterstudent vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Hennes uppsats ”Döm inte boken efter omslaget” – en fallstudie om det Levande biblioteket på folkbibliotek visar att de som lånar de Levande böckerna och de Levande böckerna själva upplever att det har betydelse när det gäller fördomsbekämpning, identifikation och personlig kontakt. En meningsskapande delaktighet som understödjer folkbibliotekets demokratiska roll i samhället i en gemensam strävan för mänskliga rättigheter, anser Karin Tedenbrant och förklarar sitt eget engagemang i ämnet:
– Jag tror att det Levande biblioteket kan vara en konkret verksamhet som möjliggör folkbibliotekets betydelse som positiv kraft i samhällsutvecklingen.

Vem kan bli en Levande bok?

– Det kan vara till exempel föreningsaktiva personer som är vana att prata om sig själva och sin identitet på ett bra sätt.        

Vilken Levande bok har påverkat dig mest?

– Kanske samtalet med en f.d. kriminell narkoman som sa många tänkvärda saker som jag har gått och funderat på även långt senare. Det är egentligen flera Levande böcker som på ett liknande sätt väckt tankar av olika slag som jag burit med mig ett bra tag efter samtalen.

Vilka fördomar har Levande böcker tagit bort från dig?

 – En kvinnlig polis gav mig till exempel en mer nyanserad bild av vad det innebär att vara polis. Hon framhöll också poliser som individer och inte bara som ett kollektiv. Och kanske är det just detta det handlar om, att se människan bakom yrket, religionen eller vad det nu kan vara.

Vilken framtid har Levande biblioteket?

– Det verkar som att antalet Levande bibliotek har ökat successivt och det har varit intressant att följa verksamhetens spridning också internationellt. En första konferens har till och med hållits i ämnet. Jag tror att det Levande biblioteket har kommit för att stanna.

Läs mer om Karin Tedenbrants uppmärksammade uppsats på: 

http://www.forfattarforbundet.se/sff/main.nsf/3/D89C5B10F44CE318C1257507005761F7
http://living-library.org/university-study-on-the-effect-of-the-living-library.html
http://bada.hb.se/bitstream/2320/3877/3/08-50.pdf