Hallå där...

Eftersom arbetsmarknaden ständigt förändras är det viktigt att du som student tidigt börjar planera inför din framtid. Karriärservice startade på Högskolan i Borås för att på bästa sätt vägleda studenten i frågor om bland annat karriärplanering, arbetsmarknad och nätverk och har under det gångna året visat på medgång.

– Gruppaktiviteterna har varit väldigt uppskattade, då de har fått mycket med sig. Just för att de lär känna sig själva; sin personlighet och sina färdigheter. På de individuella samtalen har jag märkt att studenterna kommit tillbaka och även tagit med sig vänner.

Karriärbloggen är ytterligare ett forum för detta där kommentarer och diskussioner tillåts. Som Boråsstudent har du möjligheten att få vägledning genom nätet. Svar på frågor om karriärplanering och tips om lediga arbeten finns tillgängligt dygnet runt på bloggen som ofta uppdateras och når lätt ut till studenter, berättar Susanne Håkansson.

Vad skrivs i bloggen?

– Jag skriver om de intryck jag får på konferenser jag är på, de intryck jag får av studenter och jag skriver om det som studenterna undrar över. Jag skriver om allt som intresserar studenterna. Jag omvärldsbevakar allt som har med karriär och arbetsliv att göra, det vill säga allt från lediga arbeten och konjunktursvängningar till hur man bäst söker jobb och skriver CV:n.

Vad är målet med karriärbloggen?

– Att nå ut till fler studenter, helt klart. Målet är också att de blir mer aktiva och engagerar sig i frågor som berör deras egen framtid. Vi på karriärservice försöker bli extra bra på att bemöta och vägleda våra studenter och detta tror vi kunna göra genom att skapa ytterligare ett forum.

Hur skiljer sig Högskolan i Borås karriärservice med andra?

– Jag försöker i bästa mån dela med mig så mycket som möjligt genom att berätta för studenter vad jag ser och hör. Jag har även gamla kollegor i näringslivet, som jag hämtar inspiration från. Inspiration hämtar jag även från utlandet där jag kollar på hur andra lärosäten arbetar med samma frågor och hur de bemöter sina studenter.

Nytt på gång utöver bloggen?

– Den 28 januari kommer vi tillsammans med Tria att hålla en föreläsning om hur man ska förbereda sig inför STARKdagen.

– För övrigt kommer vi att starta en ny karriärgrupp i februari som det kommer att skrivas mer om i kalendariet och på bibliotekets hemsida.

– Tillsammans med studievägledaren närvarar vi också på STARKdagen där vi kommer att hjälpa till med att pimpa CV:n och samtala om framtiden.

Behöver Du vägledning? Besök: www.hb.se/karriarservice och http://www.karriarservice.blogspot.com/