Högskolan söks upp för samarbete

– Vi är här för att känna av om vi kan stärka varandra med våra olika kompetenser, säger en glad Kerstin Norén, rektor för Karlstads universitet.

Tanken med samarbetet är att utveckla kvalitén i utbildningarna och profilera landsortslärosätena regionalt såväl som nationellt. Både Karlstads universitet och Högskolan i Borås är därför intresserade av att utöka sitt samarbete. Högskolan i Borås rektor, Lena Nordholm, ställer sig väldigt positiv till Karlstads universitets initiativ.
– Det är rätt ovanligt att en hel högskoleledning åker ut och träffar en annan högskoleledning för samtal om lärosätenas samutveckling, säger hon entusiastiskt.

I första hand kan samarbetet gälla lärarutbildningen och civilekonomutbildningen, som båda på sikt kan komma att förändras. Likaså finns ett intresse för samarbete kring forskning om handel.

Vid mötet med högskoleledningarna närvarade också Leif Aronsson, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet.