Högskoleverket lovordar MaNet

– Det är intressant att få ta del av HSV:s frågor och få sätta ord på hur vi arbetar. Det är viktigt för våra både manliga och kvinnliga lärarstudenter att högskolan uppmärksammas genom detta besök, säger Anneli Schwartz, prefekt på Pedagogiska institutionen.

Efter att ha genomfört enkätundersökning bland lärosätena, tillsatt en särskild referensgrupp och beställt statistik från SCB, valde HSV ut de lärosäten som de ville få fördjupad dialog med för att fokusera på vad som kan göras för att minska könsskillnaderna.
– Högskolan i Borås har en intressant professionsinriktning och rekryterar studenter med olika sociala bakgrund, säger Thomas Furusten från HSV och framhåler just nätverket MaNet, som startade i höstas vid Högskolan i Borås, som ett gott exempel på att behålla manliga studenter på lärarutbildning samt kunna rekrytera fler.

– Vi gillar idén med att kunna samla de erfarenheter som manliga lärarstudenter har och på så sätt även i tid kunna förebygga eventuella problem relaterade till yrket, förklarar han.

Ett kvitto på bra arbete

Att HSV intresserar sig för en djupare dialog med högskolan kring arbetet med lärarutbildningen glädjer bl.a. MaNets grundare, Fredric Gieth. Han hoppas på att kontakten med HSV ska öppna upp även för dialog med andra lärosäten som påbörjat liknande insatser.
– Det är ett kvitto på att vi har stakat ut en lyckad kursriktning och det efter en tämligen kort tidsperiod. Något som gagnar inte bara vårt nätverk utan lärarutbildningen i sin helhet.

Fredric Gieth startade MaNet utifrån sina egna erfarenheter av studietiden på lärarhögskolan i Göteborg under mitten av 90-talet. Frågor kring yrkesrollen, bemötande, förväntningar och medias bild av män i förskolan var i fokus. 
– Jag utgick från att lärarstudenterna ställdes inför liknande dilemman, nu som då och beslutade att engagera mig.

Satsning på jämställdhet

MaNet som är det manliga nätverket för blivande lärare inom verksamheterna fritidshem, förskola och skola erbjuder stöd, kontaktnät och inte minst, utrymme för reflektion. Men MaNet är inte den enda satsningen som Pedagogiska institutionen har på jämställdhet. Flera av institutionens forskare som t.ex. professor Elisabet Öhrn, Ylva Odenbring, Ann-Sofie Holm och Fredrik Zimmerman är nationellt framgångsrika i genusfrågor.
– Det innebär att våra studenter under sin utbildning får möta lärare, forskare som är mycket kunniga i frågor gällande kön. Vi har även en strimma för alla lärarstudenter gällande kön dvs. de har en given progression i kunskapsområdet som även examineras, förklarar prefekten Anneli Schwartz.