Kvinnliga forskare belönas

Stipendiet utgörs av ett resestipendium med en total prissumma på 30 000 kronor som ska möjliggöra medverkan i ett internationellt forskningssymposium, ett seminarium eller vid en workshop. Det maximala beloppet för ett enskilt stipendium är 20 000 kronor.

För att kunna ansöka om ett stipendium måste du:

  • vara anställd vid Högskolan i Borås
  • vara forskarstuderande/forskare
  • vara kvinna.

Ansökan ska innehålla ett kortfattat CV och ett personligt brev som beskriver för vilket ändamål stipendiet söks, med referens till aktiviteten/symposiet.

Ansök senast 16 februari.

Ansökningar och motiveringar till 2009 års stipendium ska ha inkommit till registrator senast måndagen den 16 februari. Stipendiet delas ut den 6 mars. 

Registrator
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Alternativt via e-post registrator@hb.se.

Märk ansökan ”Kvinnligt forskningsstipendium” Dnr. 34-09-27

För frågor och mer information kontakta forskningssamordnare Olof Harbecke, tfn: 033-435 42 01.