Naturvetare erbjuds fräscha upp utbildning

Omkring 700 personer har varslats i Sjuhäradsregionen inom fordons- och tillverkningsindustrin. I slutet av november presenterade Högskolan i Borås ett omfattande utbildningspaket, med 300 nya platser från och med hösten 2009. Men redan i vår finns det möjlighet att påbörja högskolestudier.

– I ett sådant här läge är det viktigt att högskolan reagerar snabbt för att kunna stötta de varslade i Sjuhäradsregionen och i övriga regioner. Många drabbade kan ha en naturvetenskaplig bakgrund och kan genom en teknisk termin förnya sina kunskaper inför vidare och högre utbildning till hösten, konstaterar informationschef Sten Dellby. Han menar att det är bra att utbilda sig när det är lågkonjunktur och ont om jobb. 

– När studenten sedan tar examen har den ekonomiska situationen vänt, vilket innebär att han eller hon har större möjlighet till jobb. 

För naturvetare erbjuds två olika utbildningar. Dels den teknisk-naturvetenskapliga för den som vill bli t.ex. läkare eller apotekare. Dels en teknisk termin för exempelvis blivande högskole-/civilingenjörer. Terminen startar den 19 januari. Ring Antagningen för mer information, tfn: 033-435 40 30 (måndag-torsdag kl. 10:00-12:00).