Start för Profession och vetenskap

Olika perspektiv på profession kommer att belysas av olika forskare och akademiska ledare. Thomas Brante, Harald Grimen och Peter Dellgren är endast några av föreläsarna. Iscensättningen av professionsarbetet på högskolan är en viktig fråga.

– Seminarierna riktar sig till all personal, men också andra intresserade på högskolan som exempelvis våra studenter. De är till för dialog och inspiration, menar Johan Sundeen.

– Tillsammans ska vi bygga en plattform för att komma vidare med vårt professionsarbete, fortsätter Catharina Eriksson. 

Ett internationellt sammanhang

Seminarierna kommer tillsammans att ge en helhetsbild och en större förståelse för bland annat EU:s Bolognaprocess som kan väcka många frågor.

– EU:s önskan om att ”europeiska studenter ska bli bäst i världen” tyder på att professionsperspektivet ingår i ett mycket större sammanhang än det lokala och nationella, menar Kerstin Rydsjö.

Först ut i seminarieserien är Thomas Brante som kommer att belysa aktuell forskning kring begreppet profession genom att besvara olika frågeställningar: Hur kan begreppet förstås? Vilka tolkningar finns det? Står vi inför en situation där nya definitioner kommer att utformas?

Tid: Kl. 13:00-15:00
Lokal: Sal M 506
Anmälan görs på: www.hb.se/profsem
Frågor: Kontakta samordningsansvarig Maria Lindh, tfn: 033-435 59 05