Stort medicintekniskt samarbete i Västsverige

Flera utredningar har visat att svensk medicinteknisk industri inte i tillräcklig grad kännetecknas av nytänkande. Det finns en brist på nya idéer och förslag till djärva projekt. Genom att sammanföra nyckelaktörerna näringsliv, sjukvård och forskning ger MedTech West förutsättningar för en ny vitalitet.

– Vi vill skapa en miljö där idéer kan tillvaratas och vidareutvecklas. Det kan leda till nya produkter, processer och tjänster som skapar tillväxt i befintliga företag men som också kan medverka till att nya forskningsbaserade och högteknologiska företag etableras, säger Stefan Bengtsson, prorektor, Chalmers tekniska högskola.

Parterna i MedTech West är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Tillsammans satsar parterna 13,5 miljoner kronor extra under en treårsperiod på rekrytering av nya forskare och andra insatser för att utveckla området.

Internationellt konkurrenskraftig

– MedTech West ska utvecklas till en dynamisk och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsmiljö i Västsverige. Det här är ett område som är viktig för tillväxt och välfärd i Sverige och miljön kommer att attrahera excellenta forskare, läkare och ingenjörer. Vi räknar också med att kunna ta hem stora nationella och internationella forskningsanslag, säger Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin.

– Sjukvården i regionen har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin, Chalmers och den medicintekniska industrin. Det har bidragit till framgångar inom flera områden. Nu stärks denna samverkan ytterligare, vilket gynnar patienterna och tillväxten i regionen, säger Jan Eriksson, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

MedTech West ska utvärdera och vidareutveckla innovativa idéer från sjukvård och akademi. Centret ska också bedöma klinisk relevans hos teknikdrivna idéer.

– Idag får högteknologiska lösningar en allt större betydelse för den specialiserade sjukvården. För att möta detta behov satsar vi nu tillsammans på teknikdriven forskning och utveckling med inriktning mot att lösa aktuella problem inom sjukvården, säger Björn Brorström, prorektor, Högskolan i Borås.

Inom ramen för satsningen kommer fyra nya forskartjänster att finansieras under perioden 2009-2011. Tjänsterna kommer att utannonseras i januari 2009.