Styrelsens önskan slår in

Hennes nuvarande anställning som rektor skulle löpa ut den 31 juli 2009. I höstas ställde sig en enig styrelse tillsammans med lärare, övriga anställda och studenter bakom beslutet om att förlänga hennes anställning två år tills dess att hon blir 67 år. Åldern då gränsen brukar dras för hur länge man får arbeta i statlig tjänst.
– Det jag ser riktigt fram emot är att fortsätta jobba vidare på vetenskap för profession, säger hon och förklarar att närmast i ledet väntar en seminarieserie om högskolans profil och framtid där bl.a. begreppet profession problematiseras och utvecklas.