Dags att återvända hem för stipendiater

Hur har tiden i Borås varit?

Ryan: - Vi har fått uppleva mycket och fått nya erfarenheter, både vad det gäller studier och det dagliga livet i Sverige.

Khamdan: - Vi har träffat många hjälpfulla och trevliga människor. Vi har hunnit att se oss om, bland annat har vi cyklat på Öland. Sverige har så mycket skog överallt!

Och Högskolan i Borås?

Ryan: - Högskolan är bra och biblioteket har varit jättebra. Personalen har varit mycket hjälpfull och tillgången på tidskrifter är utmärkt. Hemma i Indonesien är det mycket svårt att få tag på motsvarande. Kurserna på mastersutbildningen i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system har varit jätteintressanta. Man har en speciell syn på avfall här. Här är avfall ett användbart råmaterial, som kan användas till nya produkter. Denna syn på avfall skulle kunna vara lösningen på de avfallsproblem som vi har i Indonesien.

Khamdan: - Det är skillnad på att behöva tänka på att få mat för dagen som man får göra i Indonesien och som här i Europa, där man inte behöva tänka på det, utan kan fokusera på miljön. I Indonesien är studieavgifterna höga och många duktiga unga väljer bort studier för att istället försöka få tag på ett jobb. Synen på studier skiljer sig också. Här lägger man tyngdpunkten på att studenterna ska reflektera över vad de lär sig. Man strävar efter att få studenterna att tycka om, det de lär sig och därmed öka intresset för ämnet. Hemma studerar man många fler kurser på samma gång och försöker trycka in mängder av kunskap, vilket gör att intresset och eftertanken på vad man lär sig hamnar i skymundan.

Vilka förväntningar hade ni när ni kom hit för två år sedan?

Ryan: -Jag hoppades att få kunskaper för att kunna bli entreprenör inom avfallshantering, både för att bidra till en förbättrad miljö, men också för att kunna arbeta mot den höga arbetslösheten som vi har hemma. Vi har fått mycket kunskap om avfallshantering, men den har inte varit inriktat mot entreprenörskap, mer än på ett teoretiskt plan.

Khamdan: - Jag ville jag lära mig mer om Sverige, få nya erfarenheter och kunskaper att ta med tillbaka till Indonesien. Mina förväntningar har mer än uppfyllts. Vi har verkligen lärt oss hur man kan återanvända avfall.

Vad har varit mest intressant med utbildningen?

Khamdan: - Kurserna om biogas- och bioetanolproduktion. I Indonesien har vi mycket organiskt material som man skulle kunna omvandla till bränsle.
Ryan: - Jag tyckte även kursen i Livscykelanalys var intressant. Där lärde vi oss vilka metoder som lämpar sig bäst för olika slags återvinning och det måste man veta när man fattar beslut.

Vad handlar ert examensarbete om?

- Vi gjorde ett arbete om biogasproduktion från fruktavfall på Borås Energi och miljö.

Hur ser framtiden ut?

Khamdan: - Jag vill arbeta inom avfallsåtervinning, kanske vara ett tag på ett företag och sedan på sikt starta ett eget företag…eller kanske fortsätta att studera och forska.

Ryan: - Jag vill fortsätta studera och forska. I första hand skulle jag vilja studera utanför Indonesien ett tag till för att samla på mig olika erfarenheter.

Vad gör ni om tio år?

Ryan: - Då kanske jag har en doktorsexamen och startar ett eget företag i Indonesien.

Khamdan: -Jag hoppas att jag har ett eget företag inom återvinningsbranschen och så hoppas jag att jag har en egen restaurang, för jag är väldigt intresserad av mat.

Deras förhoppning nu är att fler indonesier kommer till Högskolan i Borås för att studera, för Indonesien behöver verkligen fler ingenjörer som kan hjälpa till att lösa problemen med avfall.

Khamdan Cahyari och Ryan Anugra Putra kom till Borås som gäststudenter på ett stipendium, Waste Refinery - Indonesia som initierats av Olle Engström, lokal politiker i Borås och miljöintresserad efter att denne besökt Indonesien och starkt reagerat på behovet av hjälp att få ordning på sin avfallshantering. Idag läggs det mesta av avfallet i Indonesien på soptippar som bara växer och växer. Olle Engström fick med sig privata givare och flera företag och organisationer inom Sjuhärad och Västra Götaland för att finansiera stipendiet. Institutionen Ingenjörshögskolan har även fått till stånd ett Sida-projekt om avfallsåtervinning och biogasproduktion från avfall i Indonesien i samarbete med Borås stad och konsortiet Waste Refinery.