Festlig avslutning för utländska sjuksköterskor

Det var den femte omgången av Kompletteringsutbildning för sjuksköterskor utanför EU/EES-området som nu avslutades. I årets kull ingick deltagare från bland annat Kina, Filippinerna, Polen, Iran, Ryssland, Kongo och Uganda. Totalt var de 18 personer som nu uppnått svensk behörighet.

Zanna Lazare från Ukraina och Paulina Dunder från Kroatien har båda arbetat som sjuksköterskor i sina respektive hemländer i många år. De är mycket nöjda med utbildningen, trots att det stundtals varit kämpigt.
–  I början var jag väldigt förvirrad men vi har fått mycket individuellt stöd under utbildningen. Nu känns det som om vi nått målet, säger Zanna och får medhåll av Paulina.

Deltagarna har fått fördjupa sig i omvårdnad, medicin och svensk lagstiftning men de har också fått lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar i allmänhet. Språkstudier har också varit ett viktigt inslag, även om alla deltagare redan hade förkunskaper i svenska innan de började.

I Utbildningen ingår även femton veckors praktik, både på sjukhus och i hemsjukvården och Paulina beskriver sin praktikperiod som mycket givande.
– Det var jättebra. Personalen behandlade mig aldrig som en student utan som en kollega. Du kunde aldrig vara passiv. Det har gett mig mycket mer självförtroende, säger Paulina.

Den stora blandningen av olika kulturer upplevde de båda som både lärorik och rolig. Dock har deltagarna inte haft möjlighet att träffas så mycket som de velat då de är spridda över landet och merparten av utbildningen läses på distans.

Varken Paulina eller Zanna har ännu fått jobb men statistiken talar till deras fördel.
– Majoriteten av de studenter som genomfört kompletteringen har idag jobb, det har varit mycket framgångsrikt, säger Lisbeth Carlsson, studierektor och ansvarig för utbildningen.

Detta var sista året som utbildningen drevs i Institutionen för vårdvetenskaps regi. Från och med höstterminen 2009 tar Göteborgs universitet vid.


Paulina Dunder och Zanna Lazare

FAKTA

  • Kompletteringsutbildning för utländska sjuksköterskor är ett projekt som Högskolan i Borås genomför på uppdrag arbetsförmedlingen.
  • Utbildningen har riksintag och bedrivs på distans på heltid.
  • Sedan första omgången som startade hösten 2002 har ca 80 studenter examinerats.
  • Antagningskrav är sjuksköterskelegitimation från hemlandet samt svenskkunskaper motsvarande svenska B.