Ny kårstyrelse på plats

Sofie Larsson

Ålder: 23 år
Post i kårstyrelsen: Ordförande
Utbildning: Precis klar med min fyraåriga civilekonomutbildning med inriktning på externredovisning
Mål med det kommande året i kårstyrelsen: Under mitt år som kårordförande är mitt mål att förbereda Studentkåren i Borås inför nästkommande verksamhetsår då avskaffandet av kårobligatoriet träder i kraft.

 

 

Jonas Andersson

Ålder: 26
Post i kårstyrelsen: Utbildningsansvarig (andra mandatperioden)
Utbildning: Jag studerar till bibliotekarie (har uppsatsen och en hemtenta kvar). Har studerat totalt sex år på olika lärosäten.
Mål med det kommande året i kårstyrelsen: Målet är att förbereda "min del" av organisationen på de förändringar som kommer i och med avskaffandet av kårobligatoriet. Dels det och dels att säkerställa Studentkårens existens med allt vad det innebär i mån av information, finansiering, rutiner m.m. 

 

Maria Tjärnbro

Ålder: 28
Post i kårstyrelsen: Ansvarig för studentlivsfrågor (andra mandatperioden)
Utbildning: Har en magister med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne (+ tyska, italienska och turismvetenskap).
Mål med det kommande året i kårstyrelsen: Att fortsätta jobba för studenterna i Borås för att göra deras tillvaro lite bättre och att hitta en organisationsform i vilken studentinflytandet kan leva vidare - en stabil plattform.

 

Sebastian Spogardh

Ålder: 32
Post i kårstyrelsen: Ansvarig för arbetslivsfrågor
Utbildning: Jag studerar organisations- och personalutveckling och har kommit halvvägs in i utbildningen.
Mål med det kommande året i kårstyrelsen: För studentkåren som organisation hoppas jag att vi tillsammans har lyckats ro iland vår finansiering för framtiden. Ser jag mer specifikt för min post är det att behålla den bredd på studentrabatter som vi har lokalt i Borås, något som vi fått beröm för av bland annat Mecenat. Mitt stora projekt är ju annars STARK-dagen som går av stapeln den 4 mars 2010, där kommer projektgruppen jobba mer med att stabilisera projektet än att utveckla den. För mig personligen vill jag kunna se tillbaka på mitt år och känna att jag är tillfreds med det jag har gjort under året. Det skulle ju inte skada om jag lyckats omvandla den kunskap jag fått i min utbildning till en reell kompetens.