Populär skrift i nytryck

I rapporten försöker Aant Elzinga att besvara frågan om vad vetenskap egentligen är och resonerar kring avvägningar och utmaningar. Som utgångspunkt för resonemangen börjar författaren med att definiera vetenskap respektive forskning.

Det, något bearbetade, nytrycket är rapport nummer sex i högskolans rapportserie. I rapportens förord skriver prorektor Björn Brorström att ”Rapporten berikar och ger perspektiv på forskning och vetenskap och är ett viktigt underlag i våra fortsatta strävanden att utveckla utbildning och forskning vid Högskolan i Borås.”.

Fakta

Rapportserie finns även att ta del av på högskolans webbplats, via start – Om högskolan – Mål & visioner – Professionskonceptet