Specialpedagogiken gav verktyg för lärandet

En utbildning med specialpedagogisk inriktning fanns inte när hon studerade men det fanns möjlighet att läsa specialpedagogik som en termins specialisering.

– Under min verksamhetsförlagda utbildning blev jag av en skolledare uppmanad att studera specialpedagogik om jag hade möjlighet och det beslutet ångrar jag inte en sekund. Jag är faktiskt ganska avundsjuk på dem som nu kan läsa tre terminer specialpedagogik. Det är ju fantastiskt, säger Kristina Risenfors lyriskt.

Vad innebär specialpedagogik för dig?

– För mig innebar specialpedagogiken att allt föll på plats. Tidigare hade jag fått en massa ämneskunskaper men nu kom den röda tråd jag hade saknat och allt föll på plats. Jag fick genom specialpedagogiken en helt ny inblick och helhetstänkande kring barns uppväxt och levnadssituation, samtidigt som det blev ett lyft för ämneskunskaperna.

– I utbildningen lärde jag mig att se elevens helhetssituation på ett annat sätt och framförallt fick jag verktyg för elever i speciella behov. När jag själv gick i grundskolan fick alla lära sig genom samma metod och de som inte accepterade eller inte klarade av det fick olika problem i skolan. Specialpedagogiken lärde mig att finns så många vägar att gå för lärandet och att varje elev är en individ som ibland behöver en egen metod.  

– De specialpedagogiska verktygen jag fick hjälper mig att se och utgå från elevernas möjligheter, inte deras problem. Jag använder mig dagligen av min specialpedagogik i mötet med mina elever.

Blir det inte mycket extraarbete att behöva hitta metoder åt alla?

– Det är det som är mitt jobb! Det är ett större problem om jag inte möter eleven individuellt och inte får med honom eller henne i lärandet. Det måste skapas en ömsesidig respekt och först då kan verkligt lärande börja.

Vad har du haft för fördelar med den extra specialpedagogiska kompetensen i yrkeslivet?

– På de jobbintervjuer som jag har varit på har mina kunskaper i specialpedagogik värderats som en oerhörd resurs. Jag fick jobb innan jag var klar med lärarutbildningen.

Fotnot:

Det är fortfarande möjligt att söka lärarprogrammet med inriktning mot specialpedagogik och svenska eller matematik.
Vill du veta mer om vad specialpedagogik innebär eller ansöka? Läs mer här.