Topplacering för Högskolan i Borås när det gäller IT i lärarutbildning

Helene Ericsson och Liselott Löndahl, studenter vid Göteborgs universitet har undersökt IKT på Sveriges lärarutbildningar. De har undersökt utbudet och innehållet av IKT-relaterade kursmål på den svenska lärarutbildningen och även undersökt vad som görs för att implementera IKT. I en närmare jämförelse mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Linköping universitet, har Borås lyckats bäst med att implementera IKT i lärarutbildningen, enligt studenternas uppsats.
– Högskolan i Borås hamnar bra till för att vi tagit ett samlat grepp kring IT i AOU-kurserna (Allmänt utbildningsområde) då vi gjorde en förändring i kursmålen. Vi lät IT finnas med i samtliga kurser i AUO:s tre terminer, säger Tobias Ruthenberg, universitetsadjunkt i multimedia och IT, vid Institutionen för pedagogik och fortsätter:

– IT är viktigt i lärarutbildningen för att de blivande lärarna. För att kunna utnyttja kommunikationstekniken och samtidigt vägleda och hjälpa eleverna att granska information på Internet, behöver de ha den här kompetensen. Dagens lärande sker minst lika mycket med hjälp av olika typer av kommunikationsredskap som med böcker och det är en pedagogisk utmaning att utnyttja dessa verktyg även i skolan.

Här kan du läsa hela uppsatsen ” Digitalt kompetent lärare sökes…IKT på Sveriges lärarutbildningar” (extern länk)av Helene Ericsson och Liselott Löndahl.