Välkomstmaterial till nyantagna studenter

Det är en stor mängd kuvert som har packats under de senaste veckorna och som nu skickas ut till nyantagna studenter. I kuvertet finns en välkomstmapp med bland annat en karta över Borås, ett schema för introduktionen och en studentguide. Varje kuvert innehåller också institutionsspecifik information.

Information på webben

Nyantagna studenter kan också hitta matnyttig information här