Afrika nästa för studenter vid Textilhögskolan

Sofia Morsten och Siiri Yngvesson har som examensarbete tagit fram en textil vattenreningsprodukt. Nu ska den testas och utvecklas på plats i Tanzania, ett land där rent vatten är en bristvara.

Produkten är gjord av bomullsväv och belagd med titandioxid, ett ämne som vid solbelysning kan få en bakteriedödande verkan.
– Vi har tagit fram olika slags beläggningar som vi vill prova på plats för att se hur de fungerar i sin ”rätta” miljö, säger Sofia Morsten.

De ska samarbeta med kvinnoorganisationen WODSTA som hjälper till att ordna boende och kommer att fungera som en central punkt för studenterna.
– Vatten är ofta en kvinnofråga så vi är jätteglada att vi får komma dit och samtidigt skönt att ha en kontakt redan innan vi är på plats, säger Siiri Yngvesson.

Afrika ska inspirera

Elin Svensson studerar vid masterprogrammet i mode- och textildesign och har ett annat syfte med sin resa till Malawi.
– Jag ska undersöka klädernas betydelse, praktisk och estetisk, i ett u-land och jämföra det med Sverige. Vad spelar kläder för roll i ett av världens fattigaste länder? frågar sig Elin Svensson och fortsätter:

– Jag kommer även att fördjupa mig i de afrikanska tygerna, som ska inspirera min examenskollektion.


Bilden ovan: Siiri Yngvesson, Sofia Morsten och Elin Svensson  

Enkelt att söka

Stipendierna som alla tre studenterna har fått är för s k MFS-studier, vilket innebär att de får pengar för fältstudie i ett utvecklingsland.
– Det var väldigt enkelt att söka stipendiet. Vi var elva som sökte och sju som blev beviljade, säger Sofia Morsten och Siiri Yngvesson.

Idag, måndag den 15 juni, bär det av för textilingenjörerna till Tanzania. För Elin Svensson däremot dröjer det till hösten. Sedan börjar äventyren i Malawi. Du kan följa resorna på bloggen ”Student utomlands”.

Fakta MFS-stipendie

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendieprogram med syfte att öka svenska studenters kunskap, förståelse och engagemang för utvecklingsfrågor genom möjlighet till fältstudier i utvecklingsländer. Grundkraven är bland andra att du studerar på kandidat/magisternivå och ska samla material till ditt examensarbete eller motsvarande genom en fältstudie. Du ska också ha tagit 150 högskolepoäng och får inte ha påbörjat forskarutbildning.

Läs mer eller ansök MFS-stipendie här.