Avslut för lärande möten

Initiativet kring språk och mångfald kommer från Brämhults kommundel, där också tre av de fyra deltagande skolorna hör hemma.
– Det har varit ett mycket spännande projekt, säger Annika Malm, föreståndare på Centrum för introduktion och validering (CIV), som varit inblandad i hela processen.

– Arbetet bakom projektet är precis det som ett professionslärosäte ska stå för – vi har byggt ihop utbildningen tillsammans utifrån både teori och praktik. Pedagogerna har själva bidragit med tankar och idéer kring vad de vill få med sig. Utbildningen utformade vi sedan utifrån detta.

Annika Malm, Högskolan i Borås, Britt Heikkilä, Högskolan i Borås och Gülsen Özdencos, Brämhults kommundel.

Ger en gemensam grund
Alla pedagoger på de fyra skolorna har varit beordrade att delta i projektet, oavsett inom vilket ämne och för vilken åldersgrupp de utbildar.
– Allt de har arbetat med under projektet utgår från deras eget arbete i skolorna, berättar universitetsadjunkt Berit Heikkilä vid CIV, som lett projektet.

– Det har varit roligt att se deras arbeten kring hur man bygger språk. En viktig del har också varit att pedagogerna har getts tid att sätta sig ner tillsammans och diskutera kring didaktik och pedagogik.

Från Brämhults kommundel är tongångarna också positiva.
– Vi är väldigt nöjda och glada över samarbetet med högskolan. Det har varit fantastiskt att se hur teori och praktik har fått mötas och samspela. Att så många har fått göra detta tillsammans ger ett genomslag i hela verksamheten, och förändringarna har redan börjat synas, konstaterar utvecklingsledare Gülsen Özdencos.

Både från Brämhults kommundel och från andra kommundelar runt om i Borås finns ett intresse för ytterligare projekt i samma anda.
– Men inget är klart ännu, berättar Annika Malm. Självklart hoppas vi att fler kommer att få chansen till liknande kompetensutveckling.