Framstående professor hyllades

Föremålet för alla hyllningar var oerhört omtumlad efter en eftermiddag fylld av överraskningar.
– Jag hade ingen aning om detta. Här är människor från hela mitt yrkesliv, till och med från gymnasiebiblioteket jag arbetade på i Uddevalla på 70-talet. Jag känner mig överväldigad, rörd och bitvis generad, säger Louise Limberg.

Givande diskussioner
I paneldiskussionen ingick Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm – Anette Eliasson, Regionbibliotek Halland – Jan Nolin, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) – Lena Skoglund, ordförande i BHS institutionsstyrelse (moderator) – Anette Holmqvist, Skolverket – Birgitta Davidsson, Institutionen för pedagogik – Frances Hultgren, BHS.

Rektor Lena Nordholm passade på att tacka Louise Limberg för hennes tid på högskolan.
– Du är en av våra främsta forskare. Jag har alltid uppskattat dig och din ärlighet. Du har en otrolig energi och alltid högskolans och ämnets bästa för ögonen.

 Louise Limberg fick även en gratulationsskrift benämnd ”Den sanna IDOL-rapporten”, där en mängd personer bidragit med texter om och till hennes ära. Här tar hon emot skriften av Helena Francke, BHS.

 

 

 

Efter paneldebatten gick festligheterna vidare till mingel i BHS-lokaler.

Några röster om Louise Limberg

– Louise var den första jag träffade när jag kom till Högskolan i Borås och vi hade ett bra samarbete hela tiden. Jag var även en av handledarna på hennes avhandling. Louise har varit en fin brygga mellan biblioteksforskningen här på högskolan och pedagogikforskningen vid Göteborgs universitet. Den pedagogiska inriktningen där är speciell på så sätt att den utgår från vad eleven kan, vad som påverkar och vad som blir av det – något som också Louise är intresserad av. Hon tillhör de nytänkande!, berättar Anders Fransson, tidigare rektor vid Högskolan i Borås. 

 

 

 

– Hon har betytt mycket, inte bara för BHS och Högskolan i Borås, utan också för hela professionen. Varje skolbibliotek i Sverige vet vem Louise Limberg är och vad hennes forskning innebär, slår professor Lars Höglund fast. 

 

 

 

 

 

– Louise betyder allt! Hon är en dynamo av energi och hon lägger alltid ner hela sin själ i saker, det är därför det blir så bra, konstaterar Frances Hultgren, doktor på BHS.