Från ord till universitet

Idag höll rektor Lena Nordholm för tredje år i rad sitt sedvanliga sommartal inför högskolans samlade personal. Men till skillnad från tidigare års arrangemang då gäster bjudits in till föreläsning eller trubadur, valde rektor att istället lägga all tid på sina egna visioner för högskolan.
– Jag vill tala om vad jag vill med Högskolan i Borås, för har man inte bestämt vart man ska gå, så hamnar man någon annanstans, inledde hon och övergick snart till att lyfta fram högskolans framgångar i form av bl.a. examensrättigheter på mastersnivå, det nådda takbeloppet, de 200 nya utbildningsplatserna och den ekonomiska tillväxten inom utbildning.

”Nu är vi framme”

Fokus för rektors tal låg till stora delar på verksamhetsidén som sammanfattas under devisen ”Vetenskap för profession”. Det innebär ett förhållningssätt till forskning och utbildning som präglas av samverkan med det omgivande samhället. Något som hon hävdar, gör Högskolan i Borås, till ett professionslärosäte och som på sikt gör att man kan bli landets första professionsuniversitet.
– Ett komplett professionslärosäte har examensrättigheter på forskarnivå och den nya forskningspropositionen ger nu möjligheter att få examensrättigheter inom väl definierade områden, säger hon och påpekar vidare:
– Vi på Högskolan i Borås har under flera år arbetat intensivt just med att fokusera vår forskning till sex väl definierade områden. Nu är vi framme. 

Med eller utan regeringen

Trots att regeringen inte har ambitioner att skapa fler universitet, så innebär de nya reglerna i forskningspropositionen att varje högskola i praktiken får möjlighet att visa hur pass ”universitetsmässig” den är.
– Vår strategi är att utnyttja den möjligheten som ges och få examensrättigheter för forskning inom våra väl definierade områden. I praktiken blir vi likvärdiga med ett universitet och då behövs inga regeringsbeslut.

Läs hela talet.

Stipendieutdelning

Efter rektors sommartal delades också stipendier ut till årets kvinnliga forskare. Doktoranden Marianne Strömberg från Institutionen för pedagogik (PED) och doktoranden Monica Lassi på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) blev årets stipendiat och fick stipendium på 9 000 respektive 15 500 kronor vardera.