Fyra Sjuhäradsprojekt fick FoU-stöd

FoU Sjuhärad Välfärd har under våren utlyst möjligheter för anställda inom Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås – att söka s.k. FoU-stöd. Meningen med FoU-stödet är att det ska ge kvalitets- och verksamhetsutveckling för arbetsplatsen, patienten eller brukaren genom att bl. a. stärka samspelet mellan teori och praktik, att bidra till att öka insikten om hur arbetsinsatser och dess resultat påverkar berörda människor samt bidra till ett mer kunskapsbaserat arbetet inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård.

Intresset att söka har varit stort - totalt 26 ansökningar inkom - 19 från kommunerna i Sjuhäradsområdet, fem från Södra Älvsborgs Sjukhus, en från Primärvården Södra Älvsborg och en från Högskolan i Borås. Utdelningen ägde rum onsdag den 17 juni vid Högskolan i Borås:

Pristagarna tacksamma för möjligheterna som stödet ger

Först ut att presentera sitt projekt vid utdelningen var Södra Älvsborgs Sjukhus. Maria Glemne och Jessica Crafoord med Linus Nygren som medsökande, samtliga ortopedingenjörer vid Södra Älvsborgs Sjukhus. De berättade om projektet ”Protesförsörjning av benamputerade i sjuhäradsbygden”. Utifrån en inventering och dokumentation av nuvarande rehabiliteringsprocess för benamputerade ska kunskap utvecklas för att möjliggöra att ”…rehabiliteringen för de benamputerade blir mer optimerad, effektivare och säkrare”.
- FoU-stödet är en möjlighet för oss - resurserna för att fördjupa sig på detta sättet finns inte i dag - det tillåter inte ekonomin. Det är en möjlighet att få in ett mer evidensbaserade metoder i vårt arbete - vilket är viktigt för att verksamheten ska utvecklas och att vi ska få igenom nya projekt, kommenterar pristagarna.

Johan Hallberg, omvårdnadspersonal vid Borås Stad och demensboendet Distansgatan 7 fortsatte att presentera  projektet "Kultur i äldreomsorgen – mer än bara lyx”. I projektet ska ett antal kulturformer/-aktiviteter exempelvis högläsning, skapande av bild och konst, musik och sång samt s.k. reminiscensterapi, tillämpas och anpassas till de boende för att bidra till stimulans och livskvalitet.
- För oss är detta en fenomenal möjlighet - att få sätta oss ner och fördjupa oss i en frågeställning - det är näst intill omöjligt annars. Jag ser mycket fram emot att få handledningsstöd - hjälp till teoretiska perspektiv på vår fråga, kommenterar Johan Hallberg.

I projektet  ”Teknologiberoende barns livsvillkor och deras föräldrars samt vårdares erfarenheter av vård hemma” ska ett populärvetenskapligt orienterat utbildningsmaterial riktat främst till personliga assistenter och barnens familjer utvecklas. Berit Lindahl med Susanne Knutsson som medsökande, båda universitetslektorer vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås står för ansökan.
- Vi är mycket tacksamma för stödet. Det känns roligt att i kontakten med närstående - kunna berätta att vi fått stöd för vårt projekt - det ger en signal om att man tror på oss och våra idéer. Vi kommer att använda medlen till att ta fram ett enklare utbildningsmaterial riktat främst till till personliga assistenter, barnen och deras familjer, kommenterar Berit Lindahl och Susanne Knutsson.

Avslutningsvis presenterade Eva Svegelius, undersköterska i Marks kommun och Lotten Bergvall, vårdbiträde - båda vid äldreboendet Almäng i Fotskäl projektet ”Kontakt över gränser”. Genom projektet ska en gränsöverbryggande trädgård skapas för att brygga över gränser mellan avdelningar, yrkesgrupper och olika vård- och omsorgsgivare och boende för att skapa en naturlig mötesplats som förväntas bidra till en ”lugn, trygg och meningsfull vardag”. I projektet kommer såväl personal, boende som anhöriga att engageras.
- Stödet ökar möjligheterna för oss och gör det enklare att driva vårt projekt. Helt plötsligt har vi fått en grund för de idéer vi haft länge och kan nu jobba på för att skapa förutsättningar för "Kontakt över gränser" - ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan de boende, personalen, anhöriga osv.