Högskolan deltar i utveckling av latinamerikanska universitet

Syftet med besöket är att studera modeller som Nordeuropa arbetar med för att inspirera lärosäten i Latinamerika till utveckling och förbättra studenters situation.
– För många latinamerikaner är vårt sätt att använda pedagogiskt tekniska hjälpmedel rena science fiction. De har inte hunnit utveckla sig i lika stor utsträckning som oss, säger Ramón Garrote Juardo från Högskolan i Borås. Han är teknisk projektkoordinator tillsammans med Staffan Lööf som är Institutionell koordinator.
– Vi behöver utveckla våra tankesätt på Kuba och Guatemala. Därmed är andras erfarenheter viktiga för oss. Det finns många möjligheter med detta projekt. Vi får uppleva pedagogik och undervisning med hjälp av ny teknologi på ett helt nytt sätt. Högskolan i Borås är en god förebild, säger Ángel Regueiro-Gómez, prefekt och lärare på avdelningen för Instrumentering och bioteknik på Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) i Kuba.

Utbildar varandra

Projektet har kartlagt fem centrala och gemensamma problem bland de latinamerikanska universiteten. Ingenjörutbildningar i stora delar av Latinamerika har inget gott samarbete med företag, utbildningarna är av varierande standard, de är inte fullt ut verklighetsanpassade, kvinnor känner sig inte som en målgrupp för ingenjörsutbildningarna och det är många avhopp bland studenter p.g.a. fattiga förhållanden. De 8 universitet som deltar i projektet ska utbilda varandra och tillsammans komma fram till lösningar på problemen.
– Det viktigaste med besöket är människorna. De är viktiga då olikheterna ligger hos folket, inte i teknologin, förklarar Ángel Regueiro-Gómez.
– Det är en fråga om förhållningssätt och attityd. Det är bra om vi kan lära av varandra så att vi alla kan bli bättre tillsammans. Inte minst genom kulturella skillnader lär vi av varandra. Det handlar om hur man tolkar och ser på saker här i Sverige jämfört med hur vi gör detsamma i vårt hemland. Genom att ta till sig och förstå detta utvecklas man, säger Carlos Eduardo Morales Lam, studierektor på maskiningenjörsprogrammet på Universidad de San Carlos de Guatemala.
– Som lärare är man ett optimalt verktyg för att förmedla information och genom att lärare förmedlar de kunskaper de fått genom detta projekt blir förhoppningsvis studenterna inspirerade och i sin tur för detta vidare till andra, fortsätter Carlos Eduardo Morales Lam.

Uppskattade besök

Under dagarna fick lärarna åka på flera uppskattade besök. De fick bland annat en presentation på företaget Ulricehamns Betong AB om hur Bättrekonceptet hjälpt dem att utvecklas som företag. Utöver det har även besökarna varit på Institutionen Ingenjörshögskolan, Textilhögskolan, studentkåren och Drivhuset.
– En av de saker jag fascineras av är hur Högskolan i Borås arbetar mot företag och samhälle. Det tar jag till mig, eftersom jag anser det vara en tanke i rätt riktning – professionsuniversitet, säger Carlos Eduardo Morales Lam.

De entusiastiska besökarna lämnade Borås med många goda idéer i bagaget och med en övertygelse om att förändring är möjligt.