Nytt digitalt uppslagsverk håller koll på miljön

 TEKO i Stockholm gav tidigare ut en tryckt textilmiljöhandbok från 1997.
– När de skulle ge ut en ny version ville TEKOs miljöexpert, Henrik Willers att den skulle finnas elektroniskt istället. Den hann annars bli inaktuell innan den ens gick för tryck, säger Emma Häggström.

Lösningen blev en branschinriktad wiki som riktar sig mot hållbar utveckling, helt unik i sitt slag.
– En wiki är ett Internetbaserat uppslagsverk som kan uppdateras av användarna själva. När exempelvis en lagstiftning har skett kommer informationen snabbt ut så uppslagsverket blir aldrig inaktuellt och ökar tillgängligheten.

Användarna avgör utvecklingen

Emma Häggström undervisar på Textilhögskolan och är kursansvarig för kursen ”Det ansvarsfulla modeföretaget” som behandlar etik och miljö inom modebranschen.
Hon tror att det är studenter som kommer utnyttja uppslagsverket mest och ser samtidigt faran med källanvisningar från Internet.  
– Jag poängterar för mina studenter att texter från wikin inte ska ligga till grund för deras uppsatser. De kan hitta information där, men får inte användas som huvudkälla, säger Emma Häggström.

Wikins fortlevnad och utveckling hänger helt på att användarna bidrar med nya artiklar och förändrar texterna som ligger där.
– Jag hoppas att alla som har sakkunskap ska gå in och skriva för att TEKOwikin ska fungera bra för alla intresserade.

– Att läsa och lägga upp artiklar är enkelt och ser ut och fungerar precis som i vanliga Wikipedia. För den som vill skriva artiklar men känner sig osäker på hur man gör så är det bara att kontakta mig för vägledning.