Politikerbesök på CEA

När specialprogrammen på gymnasienivå försvinner på sikt och enbart ett 20-tal blir kvar i hela landet, vill Daniel Yar Hamidi, föreståndare vid Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign (CEA), att det i Borås finns ett specialprogram i entreprenörskap.
– Det är ett utmärkt program som kan och bör utvecklas och kunna erbjudas till rikets intresserade studenter.

Att entreprenörskapet är viktigt för utveckling av ekonomin, skapandet av arbetstillfällen och demokratifrågan, är en åsikt som han delar med Sofia Larsen, riksdagsledamot (c) och ordförande i utbildningsutskottet, som förra veckan besökte högskolan.
– Det är viktigt att entreprenörskapet genomsyrar skolan om vi ska vara konkurrenskraftiga.

Sofia Larsen definierar entreprenörskapet som något som hon kallar för  en ”ta-för-sig-het”.
– Företagande är en sida av det, men perspektivet om att alla människor ska vara med präglar tanken såväl som handlingen.

Unika Borås

Hon anser att samarbetet mellan högskolan, gymnasiet och företagandet i Borås avseende entreprenörskapet är både unikt och djupgående. Något som talar för en fortsatt utveckling i samma anda. Daniel Yar Hamidi vid Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign förklarar att högskolan har ett ansvar för näringslivsutveckling och därför satsar på entreprenörskap.
– Det är en tvärgående tanke i högskolans verksamhet. Vi har integrerat ett antal kurser både i program och som fristående kurser. Att fler studenter utvecklar nya verksamheter baserade på egna idéer är ett syfte för vår verksamhet. Vi vill också ha fler kunskapsbaserade företag med forskning vid högskolan som grund. Vårt stöd till skolorna i sammanhanget är ett led i vårt samarbete med samhället för övrigt.

Till hösten blir det klart huruvida Sven Ericssonsgymnasiet får rättigheter att ha ett av de nationella gymnasieprogrammen med specialinriktning mot entreprenörskap.

 

Från vänster Daniel Yar Hamidi, Gunnar Hellsten, Cleas Westerteg, Sofia Larsen, Maria Gustavsson, Roger Colliander, Rolf Appelqvist.