Tobias Krantz ny högskole- och forskningsminister

– Sverige ska ha universitets- och högskoleutbildningar av hög kvalitet och forskningsmiljöer i världsklass. Jag vill bygga vidare på de reformer som påbörjats. Friare lärosäten, större resurser till svensk forskning och fokus på höjd kvalitet. Dagens forskning är morgondagens välfärd, säger Tobias Krantz.
– Jag är glad att Tobias Krantz tackat ja till att bli statsråd i regeringen. Tobias Krantz har en gedigen bakgrund i den akademiska världen och är en kunnig och klok politiker som brinner för att ge Sverige en högre utbildning med kvalitet och spets, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Fakta

Tobias Krantz är sedan 2002 riksdagsledamot för Folkpartiet från Jönköping. Han har en bred politisk erfarenhet från bland annat konstitutionsutskottet och socialutskottet. Krantz är fil dr i statskunskap från Uppsala universitet och är en av författarna bakom Folkpartiets högskolepolitiska program.

Född: 1971
Uppväxt: Bankeryd utanför Jönköping.
Familj: Gift, ett barn.