Välkommen ny student!

Hösten 2009 startar följande program vid institutionen:

På ovanstående sidor finns programspecifik information som t. ex utbildningsplaner, kursplaner, schema etc. till dig som är nyantagen student höstterminen 2009.

Välkomstbrev

Nedan finns välkomstbrev för varje utbildning som startar hösten 2009 (obs! dessa brev finns även med i det utskick som du får/kommer att få från högskolan)

Introduktion till programmen


Den 25 augusti sker introduktionen till ditt utbildningsprogram. Du träffar lärare och övriga studenter och får veta mer om din kommande utbildning. 

  • Bibliotekariprogrammet introduceras den 25 augusti kl. 12.30 i M506
  • Webbredaktörsprogrammet introduceras den 25 augusti kl. 10.00 i D 311
  • Webbredaktörsprogrammet på distans kör igång den 25 augusti i Ping Pong. Se separat information i välkomstbrevet.
  • Master i Biblioteks- och informationsvetenskap: Digitala tjänster – kultur, information & kommunikation ges på distans, vilket innebär att den mesta kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen PING PONG. Här finner du information vid terminsstart och kan komma i kontakt med kursansvariga. Träffarna i Borås under hösten ligger den 22-23 september och den 21-22 oktober.

Den 24 augusti startar höstterminen med en introduktionsdag för Högskolan i Borås.

Övrig information

Ytterligare frågor?

Skicka e-post till institutionen Inst.BHS@hb.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta institutionen. Under perioden v. 29-31 kontaktar du StudentCentrum

OBS! Under v. 29-31 har institutionen begränsad bemanning vilket gör att det kan dröja innan du får svar på din fråga.

Välkommen som student hos oss!