Amerikanskt forskarbesök

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) fick i veckan besök från School of Information beläget på University of Michigan. Högskolan i Borås lockade Soo Young Rieh.
– Jag vet ett antal fakultetsmedlemmar härifrån och genom dem hörde jag talas om Högskolan i Borås. Jag hörde att den har ett gott rykte och utöver det har Högskolan i Borås Sveriges största utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap, säger Soo Young Rieh.

Soo Young Riehs föreläsningar handlade om värdering av information i olika informationsrelaterade aktiviteter. Hon lyfte fram den problematik som uppstår i och med publicering av innehåll av olika slag på webben, i radio, tidningar och TV. Innehållet riskerar att ofta bli mindre trovärdigt då det med digitaliseringen har blivit lättare att kopiera, rösta, recensera, länka, ladda upp och tagga.

Tvådagarsbesöket på högskolan uppmuntrade till dialog och utbyte av tankar.
– Det var ett lyckat besök, säger Katriina Byström, universitetslektor på BHS. Soo Young Rieh träffade forskare och doktorander, vilka driver liknande frågor som henne.