Bildligt om tid och rum

Dignity IV är ett projekt som drivits under fyra år av projektledarna Jan Carlsson och Clemens Thornquist från Textilhögskolan. I årets projekt, ”Human implications” har studenter, med hjälp av samverkande skolor och institutioner, tittat närmare på den globala textil- och modeindustrins företeelser i olika länder.

Studenter om fyra team från textilekonom- och modedesignutbildningarna har rest till Kenya, Svalbard, Egypten och Buffalo i USA.
– Det är många intressanta motsatser. Vi har mött människor i Kenya där de har varmt klimat, många konflikter, stark kulturtradition och lever tätbefolkat, medan det på Svalbard är kallt, finns inga starka traditioner, glesbefolkat och befolkningen har ingen klar nationstillhörighet, berättar Jan Carlsson.

Kan man tala om en pågående kulturkollision som utmanar det västerländska kommersiella modets värderingar? Vad händer när och om mode anpassas till lokala förhållanden? Håller trender på att bli omodernt? är frågor som studenterna fått ställa sig.
– I Kenya försöker befolkningen hitta en identitet och de är ovanligt påverkade av den västerländska kulturen, säger Netta Lönnqvist, student på Textilhögskolan som besökt Kenya.
– I USA undersökte vi olika ämnen. Bland annat har vi tittat på second hand-butiker och vintermarknader. Vi har sett att det finns mycket kreativitet bland befolkningen och en stor vilja, men staden är livlös och ingen verkar vilja ta tag i att börja producera textil, fortsätter Sofie Karlsson som studerat staden Buffalo.

Slutsatserna kommer att presenteras på utställningen som pågår fr.o.m. 31 maj – t.o.m. 6 juni och förhoppningar finns om att resultaten ska väcka frågor om vår gemensamma framtid.