Erfarenhetsutbyte med deltagare från Linnaeus-Palme programmet

Institutionen för Vårdvetenskap gästas för närvarande av tre internationella lärare som är här genom Linnaeus-Palme programmet. Med anledning av detta arrangerade VHB ett internationellt seminarium för lärare, administratörer och studenter där Rosa Granados och Mabell Granados från Costa Rica samt Mahmoud Al-Hussami från Jordanien, presenterade sina länder och lärosäten. På plats fanns även en Linnaeus Palme utbytesstudent från Indonesien samt VHB-studenter som var nyfikna på vad det innebär att delta i ett utbytesprogram.