Ett lekfullt besök av Reväst

Nätverket Reväst ägnar sig åt att studera regional utveckling i Västsverige. Det gör det genom, att i egen regi eller tillsammans med andra initiera möten och seminarier om angelägna frågor som påverkar den egna regionen. Den 29 april bjöd Högskolan i Borås in till styrelsemöte i egna lokaler.
– För Högskolan i Borås är deltagandet i Reväst en del av vårt nätverksbyggande och en del av vår omvärldsbevakning, säger utvecklingsdirektör Staffan Lööf.

Professor emeritus och ordförande för Reväst, Lars Nordström tillsammans med styrelsens medlemmar, företrädare från lärosäten, kommuner, fackförbund m.m. i Västsverige var närvarande på styrelsemötet.
– Idag har vi inte tagit några beslut, utan bara gett information om högskolan, Sjuhärad, Borås Stad och Espira, berättar Staffan Lööf.

Till hösten planeras en resa till Kalifornien där företrädarna kommer att söka inspiration till högre utbildning, miljö, medieindustrins utveckling och regional utveckling.