Forskning för miljoner

Sammanlagt är det 17 ansökningar från tolv olika personer. Ansökningarna som har gått iväg handlar exempelvis om ungdomars vägar till arbete och utbildning, föreningen av arbetsliv och akademi, specialpedagogik, socialt hållbar utveckling i förskolan och många fler.

– Dels visar det stora antalet ansökningar att våra forskare verkligen aktivt deltar i samhällsutvecklingen, dels framkommer det vilken oerhörd spännvidd vi har, säger Linda Lovecraft.

– Att våra forskare dessutom har fått finansiering för sina projekt tidigare tyder ju också på att kvalitén är hög. Extra roligt är dessutom våra planerade projekt med University of Stirling, Skottland, och med universiteten i Porto, Dublin, Madrid, Göteborg, Waikato och Santa Maria. På så sätt blir inte Institutionen för pedagogik enbart en del av Högskolan i Borås utan en viktig aktör på den internationella forskningsarenan.