Karlstad blev årets studentstad

Under två och ett halvt år har Studentkåren i Borås arbetat med visionen ”Sveriges bästa högskola i Sveriges bästa studentstad”. Ett projektarbete som Lars Hedegård är mycket nöjd med.
– Vi ville lyfta samarbetet med vår omgivning till en högre nivå och det lyckades vi med, säger Lars Hedegård.
Han berättar om hur verksamheten har stärkts också, bland annat har samarbetet ökat med Borås Stad när det gäller praktikplatser och boendefrågor. Han pekar på en vidareutveckling av STARKdagen, bättre information till studenterna och en gemensam ingång när det gäller bostadsfrågor.
– Ändå var det nog boendefrågan som gjorde att vi föll, eftersom det idag finns en brist på studentbostäder i Borås, tror Lars Hedegård.
Karlstad har exempelvis bostadsgaranti, Studentkårens ordförande menar att studentstadsprojektet lagt grunden för en god dialog med Borås Stad, Högskolan, AB Bostäder, byggherrar och fastighetsbolag i Borås.
– Nu för vi diskussioner kring nyproduktion.

Studieplats Borås

Visionen Sveriges bästa studentstad har konkretiserats i delmålet ”Studieplats Borås”, ett begrepp som ska ge ett helhetsbegrepp på studentens studietid vid Högskolan i Borås. Samarbetspartners är Högskolan i Borås, Borås Stad och stadens näringsliv.
– Visst hade det varit roligt att få utmärkelsen, men för studenternas del är det viktigaste att vi har förbättrat studiesituationen i Borås under den här tiden. Nu får vi tänka på hur vi går vidare och lär oss av det vi missade på i den här ansökan. Vi kanske söker ytterligare en gång. Karlstad hade ju sökt en gång tidigare innan de vann.

Fakta 

SFS studentstad

SFS studentstad har delats ut av Sveriges förenade studentkårer sedan 1999 och värnar om att studentkår, kommun, lärosäte och näringsliv samverkar för att staden ska bli så bra som möjligt för studenter. För att få utmärkelsen SFS studentstad måste verkliga exempel där arbetet kommer den enskilda studenten till gagn visas upp.