Miljoner till forskning och utbildning från Sparbanksstiftelsen

– Det är en inteckning i hela Sjuhärads framtid. Satsningarna kommer på sikt att leda till ett starkare näringsliv – vilket är bra för alla, skriver Sparbanksstiftelsen på sin webbplats.

Följande projekt inom forskning får medel från Sparbanksstiftelsen:
Professor i Textilteknologi samt två doktorander: 1 000 000 kr
Designmetodik i modedesign: 840 000 kr
Biogas förgasning: 172 000 kr
Nordic Textile Journal: 100 000 kr

Utöver detta får Textilhögskola ytterligare 180 000 kronor för modevisning av examensarbeten.