Pedagogiska textilier på Sandgärdet

Från och med torsdag den 28 maj och efterföljande vecka kan besökare på Sandgärdet bli inspirerade av pedagogiska textilier.
– Genom utställningen vill vi att besökarna ska få upp för andra sätt att arbeta pedagogiskt med barn, säger Helene Jonsson, lärarstudent med lärande genom textil som inriktning.

– Textil i skolan behöver inte enbart handla om syslöjd. De kan lära sig så mycket mer genom textilerna, som matematik och språk.

Ungefär 25 studenter har haft inriktningen ”lärande genom textil” och det är deras arbeten från vårterminen som nu ställs ut utanför högskolebiblioteket från 28 maj -5 juni.