Säker avhandling om transportsäkerhet

Daniel Ekwall har utgått från terrorattacken mot World Trade Centre 2001, vilken totalt förändrade synen på logistik världen över. Attacken visade tydligt på hur sårbara system för moderna transportkedjor faktiskt är, oberoende av vem som utgör ett hot eller varför. Hot mot transporter har i alla tider funnits och hur hoten ser har och kommer att förändras. Nu presenterar han resultatet av sin forskning.

Har du fått mycket respons på din forskning?

Jag har fått mycket uppmärksamhet, ämnet intresserar många. Olika aktörer inom transportnäringen har uppmärksammat resultatet.

Vilka reaktioner har du fått på din forskning?

Blandade men mest positiva. Även här är det aktörer i branschen som uppmärksammar resultatet, samt att det även har uppskattats att jag bidragit med att visa på olika befintliga teorier deras betydelse för näringen.

Vad kommer du att göra nu när du har disputerat?

Jag kommer att jobba vidare på Schenker AG som global säkerhetssamordnare.

Tidigare publicerat

Läs mer om Daniel Ekwall i en tidigare publicerad artikel

Se även tidigare publicerat inslag i Vetenskapslandet (Forsknings-tv)

Offentlig disputation

Titel: ”Managing the Risk for Antagonistic Threats against the Transport Network”
Tid: Fredag 8 maj  2009 kl. 13:00
Plats: Vera Sandbergs Allé 8, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Opponent: Helen Peck, Dept. of Applied Science, Security and Resilience at Cranfield University, Shrivenham, England
Avhandlingen presenteras på Engelska.