Tar sig an friheten att spika

Det har blivit en vardag för Högskolan i Borås att spika avhandlingar. På mindre än en vecka har högskolan haft tre spikningar. Det börjar bli en uppskattad ceremoni av besökarna på biblioteket som gärna tar sig en titt i avhandlingarna.

Rauni Karlsson var den som stod på tur med avhandlingen ”Demokratiska värden i förskolebarns vardag”.
– Den handlar om en levd demokrati - om vilka demokratiska värden barn hanterar i olika situationer i skolan. Jag har tittat på hur de tar sig uttryck i barnens relationer och hur barnen gestaltar demokratiska värden. Dessa är betydelsefulla för barnen och uppträder på olika sätt i deras relationer med varandra och med läraren. Värdena är ansvar, omsorg och respekt. Avhandlingen beskriver vad barnen tar ansvar för och hur; vad de visar omsorg om och hur; samt vad de visar respekt för och hur, säger Rauni Karlsson.

Disputation

När: 5 juni, kl. 13:15-16:00
Var: Pedagogen, Göteborgs universitet i Kjell Härnqvistsalen