Vad betyder Bologna för ditt arbete?

Högskolan i Borås höll igår en dialogworkshop kring vilka effekter som Bolognaprocessen medför för arbetslivet. Prorektor Björn Brorström och vicerektor Jörgen Tholin var värdar och diskussionen leddes av Margareta Oudhuis som förestår CAV.

Ett prestigefyllt samarbete

Under våren har Högskolan i Borås tagit plats i det prestigefyllda European University Association (EUA), ett europeiskt samarbetsorgan som arbetar med införandet av Bologna i hela Europa. En direkt effekt som märks för studenter i Sverige är att poäng på utbildningar och kurser redovisas enligt European Credit Transfer System (ECTS). På så sätt kan svenska studenter konkurrera på lika villkor oavsett vilket Europeiskt land man presenterar sina akademiska meriter i.
Broney Skogström, Högskolans Bolognastrateg, betonar att Bolognaprocessen har en stark inneboende handlingskraft men att den även besitter en viss symbolik
– Den bygger broar tvärs över Europa, vävar samman Väst- och Östeuropa samtidigt som den ger legitimitet åt europeisk högskoleutbildning och gör Europa starkare och attraktivare i världskontexten.

En uppskattad workshop

Jerker Bennehall, processmanager vid Volvo Bussar och Anders Olsson, Samordnare för nätverket Hälsa och utveckling i arbetslivet (HUA), var två av näringslivets representanter i workshopen.
– Det är mycket intressant och det är samtidigt märkligt att man inte hört mer om Bologna i media. 46 länder i samarbete, det är ju ett enormt projekt, konstaterar Jerker Bennehall och får medhåll av Anders Olsson.

Bologna och professionen

Broney Skogström berättar om syftet med workshopen:
– Som ett komplett professionslärosäte sätter Högskolan professionernas kompetensbehov, utveckling och problem i fokus och vårt ledord är partnerskap och dialog med arbetslivet.
I Bolognas kölvatten skapas nya förutsättningar för högre studier och nya formella meriter aktualiseras. Vi vill informera arbetsgivare om dessa stora förändringar vid rekrytering och anställning. Samtidigt är det viktigt att lyssna på arbetsgivares synpunkter angående kunskaper, förmågor och färdigheter som arbetslivet värdesätter hos nyutexaminerade studenter.

Fakta

Vad är Bolognaprocessen?

Bolognaprocessen är strävan att samordna europeiska utbildningssystem för högre studier. 46 europeiska länder deltar i detta förändringsarbete.
Målsättningen är att harmonisera ett stort antal nationella modeller till en gemensam utbildningsstruktur i Europa och skapa ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning till år 2010.
Genom internationell jämförbarhet av utbildningarna vill de länder som ingår i samarbetet öka studenters och lärares rörlighet, förbättra examinerade studenters anställningsbarhet samt stärka Europas konkurrenskraft. Den europeiska harmoniseringen påverkar svensk högre utbildning i flera viktiga avseenden. Bolognaprocessen var ett viktigt avstamp för den svenska Högskolereformen som trädde i kraft den 1 juli 2007. Även för Högskolan i Borås innebär Bolognaprocessen en organisation i förändring med en ny utbildnings- och examensstruktur.